Dispecerat: 0335 408 707 / 0335 408 708  Fax: 0235 416 111
 Telefonul cetateanului: 0770 109 545
 Email: office@politialocalabarlad.ro 

  PROTEJAREA MEDIULUI ȘI SURSELOR DE APĂ

   

  La data de 23.02.2022,  prin “Dispoziția nr. 511/23.02.2022”, primarul municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș, a dispus constituirea  comisiei de verificare a modului în care cetățenii care locuiesc în zona pârăului Valea Seacă și a canalelor deschise din municipiul Bârlad, respectă obligațiile de mediu și protecția surselor de apă.

  Prin emiterea deciziei, se urmărește îndeplinirea următoarelor obiective:

  • - indentificarea  locurile în care se depozitează abuziv deșeuri, în zona de protecție a apelor,
  • - descoperirea  racordurilor prin care se evacuează apa uzată de pe proprietatea cetățenilor, în pârâul Valea Seacă și identificare construcțiilor executate ilegal în zona de protecție a pârâului Valea Seacă și a canalelor deschise.

           Viceprimarul mun. Bârlad, doamna Ana-Maria Vintilă, a coordonat activitatea planificată și desfășurată în acest scop.

           Astfel, în cooperare cu personalul desemnat din cadrul Primăriei municipiului Bârlad,  reprezentant al Administraţiei Naţionale a  Apelor Române-Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad - S.G.A. Vaslui și angajați ai S.C. AQUAVAS S.A Vaslui au fost efectuate verificări pe albia Pârâului Valea Seacă, începând din Cartierul Cotul Negru, de la podul  ce leagă străzile Gh. Emandi și Plevnei, până în zona centrală – Podul Pescăriei.

           De la data emiterii deciziei și până la 17.03.2022,  Poliția Locală Bârlad a acționat zilnic cu cel puțin  2 (doi) polițiști locali, urmărind cu prioritate identificarea cetățenilor care au construit ilegal canale de evacuare a apelor uzate în Pârâul Valea Seacă, determinarea lor pentru a le desființa, precum și informarea acestora cu privire la obligația legală de a  încheia contracte pentru servicii de furnizare a apei și servicii de canalizare, cu operatorul economic autorizat.

          Au fost descoperite un număr de 32 canale de evacuare construite ilegal.

          S-au întocmit:

  • - un număr de 27(douăzeci și șapte) procese verbale de informare a cetățenilor, prin care s-au adus la cunoștință prevederile Legii nr. 241/2006, respectiv , art. 31, pct. 14: ” Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou înființate,
  • - un număr de 20(douăzeci) procese verbale de informare, prin care s-au adus la cunoștință prevederile 3, pct. 2, din anexa 2 a Regulamentului Serviciilor de Salubritate la nivelul Județului Vaslui - Lipsa contractului pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale cu operatorii licențiați din aria de delegare”, constituie contravenție și se sancționeaza cu amendă de la 500 până la 600 lei.

              Cu ocazia discuțiilor purtate au fost prezentate și prevederile art. 21, lit. c, din HCL. 22/2002 M.   – „aruncarea de materiale, obiecte, cadavre de animale și păsări, deșeuri de orice natură pe domeniul public și privat al municipiului”,  constituie contravenție și se sancționeaza cu amendă de la 500 până la 1500 lei.

          Împotriva persoanelor care nu au respectat termenul stabilit pentru desființarea canalelor construite ilegal și ecologizarea albiei Pârâului Valea Seacă, în zona proprietăților ce le dețin, au fost luate măsuri în baza actelor normative enunțate anterior.

  .

  • Au fost aplicate   31 sancțiuni contravenționale, după cum urmează:
  • Ø HCL 22/2002 M. privind stabilirea obligațiilor și răspunderilor ce revin instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice, precum și cetățenilor, în domeniul gospodăririi mun. Bârlad – 27 sancțiuni contravenționale

               Din care:

  • - Cu amendă – 25
  • - Cu avertisment-2

              Valoare – 16000 lei

  • Ø HCL 189/2015 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare pe teritoriul municipiului Bârlad - 3 sancțiuni contravenționale

                                  Din care:

  • - Cu amendă – 2
  • - Cu avertisment-1

              Valoare – 1100 lei  

     

  • Ø Regulamentul Serviciuliu Public de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Vaslui/2019, 1 sancțiune contravențională;

              Din care:  

  • - Cu amenda: 1

           Valoare amenzi:  100 lei

   

           Primăria mun. Bârlad și Poliția Locală Bârlad solicită cetățenilor să înțeleagă importanța  protejării surselor de apă și mediului înconjurător.

           Acțiunile autorității publice locale de  intretinere si salubrizare a zonelor de protectie  a surselor de apa din municipiul nostru se realizează prin costuri și eforturi foarte mari, fapt pentru care populația este rugată să respecte prevederile legislației referitoare la protejarea mediului.  

           Executarea construcțiilor de orice fel în albiile cursurilor de apă este interzisă. Sunt permise numai acele construcții pentru care există avizul primarului şi al autorităților de gospodărire a apelor.

   

  Situaţii de urgenţă

  Pentru situatii de urgenta apelati la nr. de telefon: 
  0770 109 545
  Pentru sesizari online click aici

  Statistică trafic

  Astăzi52
  Ieri108
  Săptămana530
  Lună1516
  Total75134
  24-05-18
  Politia Locala BarladWebMail Politia Locala Barlad