Dispecerat: 0335 408 707 / 0335 408 708  Fax: 0335 416 111
 Telefonul cetateanului: 0770 109 545
 Email: office@politialocalabarlad.ro 

  PREVENIREA  DEPOZITĂRII  NECONTROLATE  A  DEȘEURILOR

  PREVENIREA  DEPOZITĂRII  NECONTROLATE  A  DEȘEURILOR

   Ținând cont de:

  - recomandările primarului municipiului Bârlad, domnul av. Dumitru Boroș, referitoare la accentuarea măsurilor de informare a populației cu privire la importanța sortării deșeurilor și colectarea selectivă a acestora, ceea ce reprezintă un pas important spre protejarea mediului înconjurător și a sănătății locuitorilor municipiului nostru;

  - Campania ”UN MEDIU SĂNĂTOS ÎNCEPE DE ACASĂ! COLECTEAZĂ SELECTIV”, inițiată de Primăria municipiului Bârlad și coordonată de viceprimarul mun. Bârlad, doamna Ana – Maria Vintilă, cu implicarea personalului din cadrul Serviciului Gospodărire Comunală și Locativă, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice și Asociații de Proprietari, condus de ing. Olga Ungureanu;

  - concluziile desprinse ca urmare a întâlnirile cu reprezentanții instituțiilor cu atribuții în protecția mediului și reprezentanții operatorului de salubritate;

  în luna octombrie 2021, Poliția Locală Bârlad a întreprins următoarele măsuri:

  • Între orele 06,00 – 22,00, au fost executate activități de patrulare în proximitatea platformelor destinate depozitării deșeurilor de către cetățenii ce locuiesc în zona de sud a municipiului Bârlad. S-a acționat cu prioritate pe străzile Dragoș – vodă și General Vasile Milea;
  • Au fost distribuite 500 materiale de informare puse la dispoziție de Primăria mun. Bârlad, persoanelor interceptate în zona punctelor de colectare, cărora, odată cu distribuirea de materiale de informare, le-au fost prezentate prevederile actelor normative referitoare la obligația colectării selective a deșeurilor, inclusiv sancțiunile ce pot fi aplicate în cazul nerespectării acestora ;

  Pe timpul patrulării în zonele în care există și platforme betonate destinate depozitării deșeurilor, s-a urmărit și prevenirea faptelor de natură a afecta climatul firesc de conviețuire socială, fiind constatate abateri sancționate de Hotărâri ale Consiliului Local Municipal Bârlad, legi și ordonanțe ale Guvernului României.

  Din aceste motive, s-a impus aplicarea a 114 sancțiuni contravenționale după cum urmează:

  • Legea 61/1991 R. 1991 pentru sancționarea faptelor de încalcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii si liniștii publice: - 17 sancțiuni contravenționale

  Cu amendă – 16

  Cu avertisment- 1

  Valoare - 5900 lei 

  • Legea 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun: - 2 sancțiuni contravenționale

  Cu amendă – 2

  Cu avertisment-

  Valoare - 300 lei 

  • HCL 22/2002 M. privind stabilirea obligațiilor și răspunderilor ce revin instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice, precum și cetățenilor, în domeniul gospodăririi mun. Bârlad – 62 sancțiuni contravenționale

  Cu amendă – 51

  Cu avertisment- 11

  Valoare – 40 000 lei 

  • HCL 189/2015. privind aprobarea Metodologiei de aplicare a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare pe teritoriul municipiului Bârlad - 19 sancțiuni contravenționale

  Cu amendă – 14

  Cu avertisment- 5

  Valoare - 3000 lei 

  • OUG 195/2020. privind circulația pe drumurile publice -14 sancțiuni contravenționale

  Cu amendă – 6

  Cu avertisment- 8

  Valoare – 1740 lei 

  Suma amenzilor aplicate: 50940 lei

  Precizare: 

  Primăria municipiului Bârlad a inițiat unele măsuri pentru a diminua neajunsurile existente în acest domeniu, după cum urmează:

  • a solicitat operatorului de salubritate să mărească numărul de recipiente destinate colectării deșeurilor menajere de la populație;
  • se analizează posibilitatea de a se amplasa recipientele destinate colectării deșeurilor reciclabile, separat de cele destinate colectării deșeurilor menajere;
  • se fac demersuri pentru identificarea unor locații în zona de sud a municipiului, ce ar putea fi amenajate ca puncte de colectare a deșeurilor;

   

   

  Galerie foto

   

  rsz deseuri 2.1

  rsz deseuri 2.1

  Situaţii de urgenţă

  Pentru situatii de urgenta apelati la nr. de telefon: 
  0770 109 545
  Pentru sesizari online click aici

  Statistică trafic

  Astăzi31
  Ieri109
  Săptămana527
  Lună1618
  Total27526
  22-08-20
  Politia Locala BarladWebMail Politia Locala Barlad