Dispecerat: 0335 408 707 / 0335 408 708  Fax: 0235 416 111
 Telefonul cetateanului: 0770 109 545
 Email: office@politialocalabarlad.ro 

  Declaratiile de avere si interese depuse in 2023

  Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, „Ori de câte ori o normă în vigoare face trimitere la una sau mai multe infracţiuni prevăzute de Codul penal din 1969 sau de o lege specială modificată prin dispoziţiile prezentei legi, trimiterea se consideră făcută la infracţiunea sau infracţiunile prevăzute de legea nouă, având aceleaşi elemente constitutive” și ale art. 502 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, „Trimiterile făcute prin alte acte normative la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările următoare, se consideră a fi făcute la prezentul cod” și faptul că formularele declarațiilor de avere și de interese sunt aprobate prin Legea nr. 176/2010, nu este permisă modificarea acestora de către declarant (exemplu: art. 292 din Codul penal; Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal). De preferinţă, declaraţiile vor fi tehnoredactate sau vor fi utilizate formularele editabile de pe Site-ul Agenției Naționale de Integritate. Vedeti ghidul de completare.

  Alaturat va comunicam declaratiile de avere si declaratiile de interese depuse la ANI in Iunie 2023 de funcţionarii din cadrul Poliției Locale Bârlad, dupa cum urmeaza:

   Nr  Nume
   Decl. Avere  Decl. Interese
   1  Micu M. Adriana  2070380_a.pdf 2070052_a.pdf 
   2  Pintilie D. Adriana Dana 2070521_a.pdf   2069612_a.pdf
   3  RÎPAN Ș. ȘTEFAN SERGIU  2070932_a.pdf  2069713_a.pdf
   4  Pascu I. Marilena 2072999_a.pdf   2072597_a.pdf
   5  Balaban E. Emil 2075801_a.pdf  2076852_a.pdf 
   6  Popa I. Gig 2075922_a.pdf  2075628_a.pdf 
   7  Dumitriu D. Costel 2077991_a.pdf  2077772_a.pdf 
   8  Diaconu I. Adrian 2078689_a.pdf  2078934_a.pdf 
   9  Badarau I. Gabriel 2079712_a.pdf  2080673_a.pdf 
   10  Serghie G. Marian 2080411_a.pdf  2077334_a.pdf 
   11  Ibănescu I. Corneliu  2080595_a.pdf  2082454_a.pdf
   12  Ignat I. Viorel Valentin  2084029_a.pdf  2084012_a.pdf
   13  Deleanu C. Laurent  2087797_a.pdf 2087711_a.pdf 
   14  Cristea V. Adrian 2094422_a.pdf   2083651_a.pdf
   15  Deleanu C. Viore 2098289_a.pdf   2098261_a.pdf
   16  Stafie M. Cosmin 2098467_a.pdf  2098447_a.pdf 
   17  Filon S. Ștefan 2098778_a.pdf   2083914_a.pdf
   18  Luniță G. Bebe 2099309_a.pdf  2099255_a.pdf 
   19  Mihăilă T. Toni  2099621_a.pdf 2099578_a.pdf 
   20   Orza C. Corin  2099981_a.pdf 2099954_a.pdf 
   21  Scumpu V. Costică 2100257_a.pdf  2100191_a.pdf 
         
   Nr  Nume  Decl. Avere    Decl. Interese
   22  Spanache D. Constantin 2100560_a.pdf  2100550_a.pdf 
   23  Mîndru C. Silviu  2100732_a.pdf 2095245_a.pdf 
   24  Aramă V. Mihaela 2104080_a.pdf  2104330_a.pdf 
   25  Mihăilescu C. Tomiță Clemente  2113384_a.pdf  2104928_a.pdf
   26  Sperilă N. Dan Alexandru  2114394_a.pdf 2113832_a.pdf
   27  Gîfu N. Nelu Cătălin 2114744_a.pdf    2112623_a.pdf
   28  Sitaru C. Corneliu  2119975_a.pdf  2119965_a.pdf
   29  Zaharia S. Coste  2120029_a.pdf 2120011_a.pdf 
   30  Răducanu I. Laurențiu  2120069_a.pdf  2120057_a.pdf
   31  Iordan G. Apostu  2120100_a.pdf 2120096_a.pdf 
   32  Silion M. Dumitru  2120124_a.pdf  2120116_a.pdf
   33  Gheorghiu N. Aurelian 2121149_a.pdf  2121119_a.pdf 
   34  Preda C. Nicolae 2121197_a.pdf  2121187_a.pdf 
   35  Gălățeanu I. Cătălin  2121407_a.pdf  2121401_a.pdf
   36  Carp D. Coste  2121476_a.pdf  2121467_a.pdf
   37  Dandes A. Vasile  2121493_a.pdf  2121486_a.pdf
   38  Huțuleac G. Costel  2121525_a.pdf 2121520_a.pdf 
   39  Gîlea V. Valentin  2145889_a.pdf 2098137_a.pdf 
   40  Onciu C. Gheorghe  2174375_a.pdf  2176250_a.pdf
   41  Obreja D. Iulian  2186268_a.pdf  2187243_a.pdf
   42  Pascu J. Cornel  2186686_a.pdf 2186956_a.pdf
         
   Nr  Nume  Decl. Avere    Decl. Interese
   43  Tarciniu C. Adi-Marius  2188589_a.pdf 2188426_a.pdf 
   44  Cotelea-Grumeza Z. Gheorgh 2188967_a.pdf  2188853_a.pdf 
   45  Negruț V. Viorel,  2190166_a.pdf 2190138_a.pdf 
   46  Rusu D. Anghel  2195878_a.pdf 2195836_a.pdf 
   47  Bocăneț P. Neculai  2204904_a.pdf  2204696_a.pdf
   48  Savin M. Coste 2211430_a.pdf   2211325_a.pdf
   49  Tofan G. Costel  2212016_a.pdf 2211954_a.pdf 
   50  Dabija I. Marian Petrică  2236727_a.pdf 2236656_a.pdf 
   51  Plopeanu A. Marian  2239043_a.pdf  2239040_a.pdf
   52  Ceapă V. Iulian  2241563_a.pdf 2235694_a.pdf 
   53  Chiper V. Andrei  2241733_a.pdf  2241700_a.pdf
   54  Orza V. Renata Felicia 2263193_a.pdf  2238349_a.pdf 
   55  Hrincu N. Ion 2300459_a.pdf  2300198_a.pdf 
   56  Dicu D. Lucian Codrin 2301804_a.pdf  2238397_a.pdf 
   57  Angheluță V. Carmen 2302289_a.pdf   2302205_a.pdf 
   58  Hazu G.H.I. Adrian  2348088_a.pdf 2348029_a.pdf
   59  Nicoară V. Vasilică  2653590_a.pdf 2653514_a.pdf 
         
   Nr  Nume  Decl. Avere      Decl. Interese
         

   

  Când se depun declaraţiile?

  •  anual, până la data de 15 iunie;
  •  în termen de 30 zile de la data numirii sau alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii;
  •  în termen de cel mult 30 zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii;
  •  în termen de cel mult 30 zile de la data încetării suspendării din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal;
  • o în perioada detaşării sau delegării, persoanele care sunt obligate să depună declaraţii de avere şi declaraţii de interese le depun la instituţia de la care au fost delegate sau detaşate;
  • o persoanele care candidează pentru funcţiile de Preşedinte al României, deputat, senator, consilier judeţean, consilier local sau primar sunt obligate să îşi declare averea şi interesele. Declaraţiile de avere şi de interese se depun la Biroul Electoral Central sau, după caz, la biroul electoral de circumscripţie, odată cu declaraţia de acceptare a candidaturii, în două exemplare.

  Rectificarea declaraţiilor de avere şi de interese:

  •  la iniţiativa persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese - persoanele responsabile pot recomanda modificarea declaraţiilor în termen de 10 zile de la primirea acestora. Recomandarea privind rectificarea declaraţiilor se face în scris şi se transmite declarantului prin scrisoare recomandată sau se înmânează acesteia pe bază de semnătură de primire. Declarantul îşi poate rectifica declaraţia de avere şi/sau declaraţia de interese, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandării;
  •  la iniţiativa declarantului: în termen de 40 de zile de la depunerea iniţială a declaraţiei de avere şi/sau a declaraţiei de interese; o declaraţiile rectificate pot fi însoţite de documente justificative;
  •  declaraţiile rectificate, împreună cu eventualele documente justificative depuse, se trimit de îndată Agenţiei, în copie certificată, de către persoana responsabilă.

   

  Atribuţiile persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese:

  •  primesc, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi eliberează la depunere o dovadă de primire;
  •  la cerere, pun la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese;
  •  oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în termen a acestora;
  •  dacă sesizează deficienţe în completarea declaraţiilor, în termen de 10 zile de la primirea declaraţiei, persoana responsabilă va recomanda, în scris, pe bază de semnătură sau scrisoare recomandată, persoanei în cauză rectificarea declaraţiei de avere şi/sau a declaraţiei de interese, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandării;
  •  trimit Agenţiei copia certificată a declaraţiei rectificată şi eventualele înscrisuri, de îndată ce a fost primită;
  •  evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale cu caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, ale căror modele se stabilesc prin hotărâre a Guvernului1 ;
  •  trimit Agenţiei copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, fără anonimizare, şi câte o copie certificată a registrelor speciale (Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese), în termen de cel mult 10 zile de la primirea declaraţiilor. Aceste documente vor fi înaintate Agenţiei însoţite de o adresă de înaintare. Aceasta va cuprinde şi datele de identificare ale persoanei/persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, în cadrul respectivei entităţi (numele şi prenumele, numărul de telefon, adresa de email, precum şi actul administrativ de desemnare);
  •  întocmesc, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese la timp şi informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare. Lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declaraţiile de avere şi/sau declaraţiile de interese, însoţită de punctele de vedere primite, se transmite Agenţiei până la data de 1 august, în fiecare an;
  •  asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese pe pagina de Internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire. La afişare, vor fi anonimizate următoarele informaţii: adresa imobilelor declarate (cu excepţia localităţii unde sunt situate), adresa instituţiei care administrează activele financiare, codul numeric personal, precum şi semnătura. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de Internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;
  •  acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi evaluarea averii, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor şi întocmesc note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese.

  Situaţii de urgenţă

  Pentru situatii de urgenta apelati la nr. de telefon: 
  0770 109 545
  Pentru sesizari online click aici

  Statistică trafic

  Astăzi14
  Ieri70
  Săptămana331
  Lună84
  Total61497
  23-12-02
  Politia Locala BarladWebMail Politia Locala Barlad